Now showing items 1-1 of 1

    • Monocular Image Based 3D Model Retrieval 

      Li, Wenhui; Liu, Anan; Nie, Weizhi; Song, Dan; Li, Yuqian; Wang, Weijie; Xiang, Shu; Zhou, Heyu; Bui, Ngoc-Minh; Cen, Yunchi; Chen, Zenian; Chung-Nguyen, Huy-Hoang; Diep, Gia-Han; Do, Trong-Le; Doubrovski, Eugeni L.; Duong, Anh-Duc; Geraedts, Jo M. P.; Guo, Haobin; Hoang, Trung-Hieu; Li, Yichen; Liu, Xing; Liu, Zishun; Luu, Duc-Tuan; Ma, Yunsheng; Nguyen, Vinh-Tiep; Nie, Jie; Ren, Tongwei; Tran, Mai-Khiem; Tran-Nguyen, Son-Thanh; Tran, Minh-Triet; Vu-Le, The-Anh; Wang, Charlie C. L.; Wang, Shijie; Wu, Gangshan; Yang, Caifei; Yuan, Meng; Zhai, Hao; Zhang, Ao; Zhang, Fan; Zhao, Sicheng (The Eurographics Association, 2019)
      Monocular image based 3D object retrieval is a novel and challenging research topic in the field of 3D object retrieval. Given a RGB image captured in real world, it aims to search for relevant 3D objects from a dataset. ...