Now showing items 1-1 of 1

    • Classification in Cryo-Electron Tomograms 

      Gubins, Ilja; Schot, Gijs van der; Veltkamp, Remco C.; Förster, Friedrich; Du, Xuefeng; Zeng, Xiangrui; Zhu, Zhenxi; Chang, Lufan; Xu, Min; Moebel, Emmanuel; Martinez-Sanchez, Antonio; Kervrann, Charles; Lai, Tuan M.; Han, Xusi; Terashi, Genki; Kihara, Daisuke; Himes, Benjamin A.; Wan, Xiaohua; Zhang, Jingrong; Gao, Shan; Hao, Yu; Lv, Zhilong; Wan, Xiaohua; Yang, Zhidong; Ding, Zijun; Cui, Xuefeng; Zhang, Fa (The Eurographics Association, 2019)
      Different imaging techniques allow us to study the organization of life at different scales. Cryo-electron tomography (cryo-ET) has the ability to three-dimensionally visualize the cellular architecture as well as the ...