Computer Graphics Forum 2016 / CGF 36 - 7 
Barbic, Jernej; Lin, Wen-Chieh; Sorkine-Hornung, Olga
Pacific Graphics 2017: Frontmatter


Yao, Miaojun; Chen, Zhili; Xu, Weiwei; Wang, Huamin
Modeling, Evaluation and Optimization of Interlocking Shell Pieces


Li, Wei; Zheng, Anzong; You, Lihua; Yang, Xiaosong; Zhang, Jianjun; Liu, Ligang
Rib-reinforced Shell Structure


Bo, Zhitao; Lu, Lin; Sharf, Andrei; Xia, Yang; Deussen, Oliver; Chen, Baoquan
Printable 3D Trees


Miyamoto, Emi; Endo, Yuki; Kanamori, Yoshihiro; Mitani, Jun
Semi-Automatic Conversion of 3D Shape into Flat-Foldable Polygonal Model


Wang, Hui; Huang, Hui
Group Representation of Global Intrinsic Symmetries


Remil, Oussama; Xie, Qian; Xie, Xingyu; Xu, Kai; Wang, Jun
Data-Driven Sparse Priors of 3D Shapes


Jang, Deok-Kyeong; Lee, Sung-Hee
Regression-Based Landmark Detection on Dynamic Human Models


Nguyen, Rang M. H.; Price, Brian; Cohen, Scott; Brown, Michael S.
Group-Theme Recoloring for Multi-Image Color Consistency


Wang, Dong; Zou, Changqing; Li, Guiqing; Gao, Chengying; Su, Zhuo; Tan, Ping
L0 Gradient-Preserving Color Transfer


Zhang, Xuaner; Lee, Joon-Young; Sunkavalli, Kalyan; Wang, Zhaowen
Photometric Stabilization for Fast-forward Videos


Lee, Wei-Tse; Chen, Hsin-I; Chen, Ming-Shiuan; Shen, I-Chao; Chen, Bing-Yu
High-resolution 360 Video Foveated Stitching for Real-time VR


Zhang, Ling; Zhu, Yao; Liao, Bin; Xiao, Chunxia
Video Shadow Removal Using Spatio-temporal Illumination Transfer


Diehl, Alexandra; Pelorosso, Leandro; Delrieux, Claudio; Matkovic, Kresimir; Ruiz, Juan; Gröller, M. Eduard; Bruckner, Stefan
Albero: A Visual Analytics Approach for Probabilistic Weather Forecasting


Sung, Ching-Ying; Huang, Xun-Yi; Shen, Yicong; Cherng, Fu-Yin; Lin, Wen-Chieh; Wang, Hao-Chuan
Exploring Online Learners' Interactive Dynamics by Visually Analyzing Their Time-anchored Comments


Wang, Fei; Lin, Shujin; Luo, Xiaonan; Wu, Hefeng; Wang, Ruomei; Zhou, Fan
A Data-Driven Approach for Sketch-Based 3D Shape Retrieval via Similar Drawing-Style Recommendation


Yang, Sheng; Chen, Kang; Liu, Minghua; Fu, Hongbo; Hu, Shi-Min
Saliency-aware Real-time Volumetric Fusion for Object Reconstruction


Liao, Jingtang; Eisemann, Martin; Eisemann, Elmar
Split-Depth Image Generation and Optimization


Fried, Ohad; Avidan, Shai; Cohen-Or, Daniel
Patch2Vec: Globally Consistent Image Patch Representation


Lieng, Henrik
A Probabilistic Framework for Component-based Vector Graphics


Ren, Xiaohua; Luan, Lyu; He, Xiaowei; Zhang, Yanci; Wu, Enhua
Efficient Gradient-Domain Compositing Using an Approximate Curl-free Wavelet Projection


Ye, Juntao; Ma, Guanghui; Jiang, Liguo; Chen, Lan; Li, Jituo; Xiong, Gang; Zhang, Xiaopeng; Tang, Min
A Unified Cloth Untangling Framework Through Discrete Collision Detection


Zhang, Zili; Liang, Xiaohui; Yuan, Chunqiang; Li, Frederick W. B.
Modeling Cumulus Cloud Scenes from High-resolution Satellite Images